Kontakt

KOORDINATOR VARSTVA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
Inštitut za slovensko narodopisje
Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2, p.p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija

T. 01 470 63 43, 01 470 62 83
F. 01 425 77 52,
M. 041 761 743, 041 253 460
E. koordinator@ziva-dediscina.si.