Povezave

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU: isn.zrc-sazu.si

Intangible cultural heritage UNESCO: portal.unesco.org

Slovenian National Commission for UNESCO: www.unesco.org

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO: www.unesco.org

Znanstvenoraziskovalni center SAZU: www.zrc-sazu.si

Slovensko etnološko društvo: www.sed-drustvo.si

Center DUO, Veržej: www.centerduo.si

Slovenski etnografski muzej: www.nesnovnadediscina.si