Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi

• Prenesi dokument Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi.pdf (63 KB)

Lokacija

Enota obsega govore prebivalcev obmejnega območja občine Osilnica, naselij Babno Polje (občina Loška dolina), Stari in Novi Kot, Lazec, Podpreska, Draga, Srednja vas, Trava, Podplanina, Pungert, Črni Potok (občina Loški Potok) in občine Čabar (Hrvaška) ter naselij Hrvatsko, Razloge in Turki (občina Delnice, Hrvaška). Gre za precej odmaknjeno, vendar povezano območje, ki je bilo v preteklosti razdeljeno med Kranjsko in Hrvaško, kjer se je narečje z določenimi krajevnimi razlikami, navkljub slovenskim in hrvaškim šolam, med domačim prebivalstvom na obeh straneh meje ohranilo vse do današnjih dni. Danes imajo ti govori še vedno velik pomen za kakovostno vsakdanje življenje in komuniciranje.

FOTOGRAFIJE


Dokumentiranje narečnega govora

FILMI

»Ko smo ble muade, je buo tok na Plešceh...«