Drežniški pust

• Prenesi dokument Drežniški pust .pdf (66 KB)

• Prenesi dokument Pustna sodba 2010.pps (5,71 MB)

Lokacija

Drežniško pustovanje spada med vidnejša tradicionalna pustovanja v Sloveniji in se z zoomorfno masko ta grdega, ki sodi med 15 najbolj prepoznavnih šemskih likov na Slovenskem, veže na podobna pustovanja v Evropi od alpskega loka do Balkana in sredozemskega prostora. Nosilec pustovanja je fantovščina, ki v kraju še vedno ohranja tradicionalni pomen in način delovanja, v zadnjem času pa tudi zavestno skrb za krajevno kulturno dediščino.
Za to pustovanje je značilna kompleksna dramaturgija, katere značilnosti so: velik časovni razpon od sprejema novih fantov v fantovščino do obsodbe pusta, skupinski obhod vseh hiš v vasi, točno določne vloge šemskih likov, delitev na grde in lepe (dinamične in mirne like), glasbena spremljava, ples, skupno kosilo in osrednja prireditev na vaškem trgu.
Za svoje delovanje je fantovščina deležna polnega priznanja krajanov in širše lokalne skupnosti.

FOTOGRAFIJE


Sprevod ta lepih

Para ta lepih

Ta stara dva

Poštar, Petelinar

Dimnikar, Rezijan

Ta grda

Kapo Ta grdih

Za vasjo

Skupinska slika

Prihod Ta lepih

Pristop k hiši

V kuhinji

Godec

Poslavljanje

Odhod od hiše

Godec

Para ta lepih

Ta stara dva

Pogajanje pred hišo

Pogajanje pred hišo

Pogajanje pred hišo

Pogajanje pred hišo

Pogajanje pred hišo

Pogajanje pred hišo

Rezijan

Ta debel, Ta debela

Operacija Ta debelega

Ta grdi

Ta grdi

Lov za dekleti

V rokah Ta grdih

Ples Ta lepih

Drežniški trg

FILMI