Orači iz Okiča

• Prenesi dokument Orači iz Okiča .pdf (52 KB)

Lokacija

Danes je obhodna šega pustnega oranja za fašenk trdno zasidrana v kulturi Haložanov. Predstavlja pomemben dejavnik regionalne istovetnosti. Nastop oračev na lokalnih pustnih prireditvah je prestižnega pomena za posamezno skupino in za kraj iz katerega prihajajo.
Haloze so redko naseljene in med letom se prebivalci ne družijo vsakodnevno, kot so se nekdaj ob skupnih delih. Skupina oračev vsaj enkrat na leto združi ljudi v skupnem pričakovanju in veselju. Orači so gostoljubno sprejeti in niso redke hiše, kjer za njih pripravijo prave pojedine, v katerih prevladujejo mesne jedi. Orači prinesejo v hiše smeh, ples in pogovor. Njihov pojav, zlasti pisana oblačila, ples korantov, šale, norčije, glasbo, obredno oranje in staro ritualno voščilo za zdravje in bogat pridelek, ljudje dojemajo kot kulturno dobrino. Haloze so v očeh okoliškega prebivalstva, Štajerske in Slovenije prepoznane v pustnem času kot pokrajina oračev. Nikjer drugje v državi ne nastopajo orači tako strnjeno kot v Halozah.

FOTOGRAFIJE


Kujeki

Oranje I

Oranje II

Korant in gospodinja

Razgovor na pragu

Pogostitev

FILMI