Borovo gostüvanje

• Prenesi dokument Borovo gostüvanje.pdf (59,5 KB)

Lokacija

Šega je izredno pomembna kot edinstveno družabno dogajanje, v katerega organizaciji in izvedbi sodeluje vsa vas in ki daje vsem prebivalcem, ne glede na starost, spol ali družbeni položaj, možnost, da sodelujejo z delom, znanjem, iznajdljivostjo, umetniško nadarjenostjo ali pa se le dobro zabavajo. Šega je na splošno zelo privlačna popestritev turistične promocije Prekmurja in Porabja, kjer ima tudi narodnostni pomen, saj daje domačinom možnost, da se izkažejo s svojim izročilom.
V zadnjih letih številni kraji v Prekmurju in v Porabju skrbijo za oživitev gostüvanja. To se dogaja zaradi splošnega trenda oživljanja pozabljenih tradicij, ki naj pripomorejo k večjemu prepoznavanju kraja. V Porabju je gostüvanje močan dejavnik etnične samozavesti. Gostüvanje se izvaja v narečju, zato krepi tudi ohranjanje narečja in krajevnega govora. Zato je zelo pomembno, da se utrdi zavest o posebnosti in izvirnosti šege in da se ohranijo njene bistvene sestavine. Borovo gostüvanje v Predanovcih je bilo eno zadnjih, ki so ga priredili domačini sami,
brez podpore kakega projekta ali ustanove.

FOTOGRAFIJE


1929

1961

2002

FILMI