Večstopenjska planinska paša

• Prenesi dokument Krstenica.pdf (63 KB)

Lokacija

Kjer je bila živinoreja v kmečkem gospodarstvu najpomembnejša dejavnost, npr. v Trenti, na Tolminskem in v Bohinju, se je razvila večstopenjska oblika sezonske paše.
Tako so v Bohinju pozimi živino redili v hlevih, drugi del leta pa so jo pasli, in sicer zgodaj spomladi na skupnih vaških pašnikih, pozno spomladi na pašnikih v nižjih planinah, poleti v visokih planinah, zgodaj jeseni na pašnikih in travnikih, pozno jeseni na travnikih v senožetnih planinah ali rovtih, zatem pa do snega na pašnikih in travnikih okoli vasi.
Skrčena oblika stopenjskega planšarstva se je ohranila v današnji agrarni skupnosti Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje in Koprivnik, kjer imajo poletno skupno pašo goveje živine in predelavo mleka v visokogorski planini Krstenica in Velo Polje, jesensko individualno pašo in predelavo mleka v nižjegorski planini Zajamniki, Ravne, Konjska dolina in Goreljek, poznojesensko pašo na skupnih vaških pašnikih in travnikih ter zimsko hlevsko rejo.

FOTOGRAFIJE


Planina Krstenica

Pri ročni molži

Prenašanje mleka v kiblah

Tehntanje mleka

Odgon živine na pašo

Segrevanje sirne mase

Cilka Mlakar pobira sirna zrna

Odcejanje sirne mase

Tlačenje sira

Oblikovanje hlebcev sira

Sirarska preša

Rezanje robov na hlebcih sira

Zapisovanje številk

Oblikovanje masla


Nižjegorska planina Zajamniki

FILMI