Izdelava lesenih cevi

• Prenesi dokument Lesene cevi.pdf (63 KB)

Lokacija

Vrtanje borovih debel in izdelovanje lesenega cevovoda iz njih je del že skoraj pozabljenega tehniškega znanja, ki se je ohranilo na Trebuškem. Na prelomu 19. v 20. stoletje je bilo na tem območju postavljenih med 15 do 20 lesenih cevovodov. Danes je ohranjen le še eden ob cesti med Dolenjo in Gorenjo Trebušo. Veščino izdelave lesenih cevi ohranja Turistično etnološko društvo Trebuša, ki je v ta namen poskrbelo za rekonstrukcijo starega orodja in ki veščino vrtanja lesenih cevi javno predstavlja na turistično folklornih prireditvah.

FOTOGRAFIJE


Borovo deblo

Stikanje dveh cevi

Zbijanje kovinskega obroča

Vrtanje borovega debla

Vodovod s koritom

FILMI